Under en 14-dagarsperiod har du rätt till retur av den vara du handlar på Becksondergaard.com. Denna period löper ut 14 dagar efter att du har fått din vara. Om du meddelar Becksöndergaard om att du har ändrat dig om ditt köp inom 14 dagar efter att ha mottagit din vara, kommer Becksöndergaard att återbetala inköpsbeloppet till ditt konto så fort som möjligt och senast 14 dagar från det datum då vi blev informerade om din önskan att utöva din ångerrätt.


Vi kommer att återbetala summan när vi har fått tillbaka de returnerade artiklarna, eller när du har lagt fram dokumentation för att visa att du har returnerat varorna, beroende på vilken tid som helst.

För att kunna utöva rätten att ändra dig måste du meddela Becksöndergaards kundserviceavdelning om ditt beslut att säga upp avtalet i ett entydigt uttalande (till exempel e-post till kundservice@becksondergaard.se).

Du bör få ett certifikat för leverans som visar att du har returnerat varan i tid. Du är personligen skyldig att betala eventuella direkta kostnader som uppstår i samband med återlämnande av en vara. Vi tar inte emot paket som skickas med kredit vid leverans. När du returnerar är du ansvarig för att objektet har blivit korrekt förpackat. Du ansvarar för de eventuella risker som varan utsätts för från den tidpunkt då varan levererades.

Vi förväntar oss att du skickar varorna så fort som möjligt efter att du har meddelat oss om returen, och du måste returnera varorna inom 14 dagar efter att du har ändrat dig. Du kan inte ändra dig genom att bara vägra att ta emot eller hämta ut en order.

En returetikett som du kan använda vid en eventuell retur är inkluderad i paketet. Du står själv för kostnaden att returnera en vara vid ångrat köp även om frakten var gratis från början.

Kostnaden för att använda returetiketten är 50 kronor och detta belopp dras av från din återbetalning när din retur har behandlats.Returer


Om du ångrar ditt köp kan varorna returneras till:

System Transport

Att. Becksöndergaard WEB

Transportcenter Alle 19

7400 Herning

Danmark

Dokumentation av inköps- och returformulär


Du måste bifoga din 'delivery note' eller något annat dokumentärt bevis på ditt köp.

Annullering av en beställning

Tyvärr har vi inte möjlighet att annullera din beställning. Så fort en beställning har gjorts skickas den till lagret så att den kan packas så fort som möjligt.  


Återbetalning


När vi har mottagit föremålet kommer vi att kontrollera det och återbetala dig med det belopp som du betalat vid inköpstillfället. Beloppet överförs alltid genom samma betalningsmetod som du använde för att betala för föremålet. Observera att vi endast återbetalar till det kreditkort som användes för att betala för beställningen. 


Observera att du kan förlora ditt inköpsbelopp, helt eller delvis. Detta kommer att vara fallet om varans värde minskar eftersom att:

  • du har använt varan
  • varan har skadats under tiden du varit ansvarig för den
  • du har hanterat varan på ett annat sätt än det som var nödvändigt för att du ska kunna bestämma varans typ, egenskaper och funktion
  • du har inte följt de restriktioner som gäller rätten att ändra dig, i samband med förseglingen, typ av objekt etc.

Klagomål

Som kund har du självklart rätt att klaga på föremål som har fel eller brister som var närvarande vid tidpunkten då varan såldes. Din rätt att göra anspråk på detta är giltig i två år och omfattar tillverknings- och materialfel.

Ditt köp omfattas av Danmarks “Sale of Goods Act”, inklusive regler om defekter. Det betyder att du antingen kan ha ett felaktigt föremål reparerat, byta ut, få dina pengar tillbaka eller en prisminskning, beroende på de specifika omständigheterna. Påståendet måste motiveras och defekten får inte uppstå på grund av felaktig användning av produkten eller något annat sådant skadligt beteende.

Du måste göra ditt klagomål inom en "rimlig period" för att ha upptäckt defekten i föremålet. Om du gör ett klagomål inom två månader efter att ha upptäckt defekten kommer anspråket alltid att vara i tid. Du kan klaga genom att kontakta oss via e-post: customerservice@becksondergaard.com eller via telefon till +45 39 29 00 50. Beroende på de specifika omständigheterna får du ytterligare instruktioner.


Varan ska skickas till:

System Transport

Att. Becksöndergaard WEB

Transportcenter Alle 19

7400 Herning

Danmark


När vi returnerar ett objekt begär vi att du ger så mycket detaljerad information som möjligt om problemet. Detta kommer att underlätta vår hantering och minimera hanteringstiden.


Om ärendet är berättigat kommer vi naturligtvis att återbetala eventuella rimliga fraktkostnader för att returnera varan till oss. Annars måste du täcka alla utgifter för transport personligen, inklusive våra fraktkostnader för retur av produkten efter undersökning. Vänligen kontakta oss innan du skickar tillbaka något.


Kom ihåg att varan alltid måste skickas korrekt förpackad och med leveransbevis. Du är personligen ansvarig för paketet/föremålen tills de har mottagits av oss. Av den anledningen bör du behålla ditt intyg om inlägg inklusive eventuell information om fraktkostnader och eventuella spår- och spårnummer.


Vänligen notera! Vi tar inte emot paket som skickas COD eller liknande. Vi kan hålla tillbaka återbetalningen tills vi har fått tillbaka de returnerade artiklarna, eller tills du har lagt fram dokumentation för att visa att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.