Miljö & hållbarhet


Ansvarsfull vision


Det finns många utmaningar med att vara en del av textilindustrin, både när det gäller komplexa försörjningskedjor och andra betydande miljöutmaningar. Hos Becksöndergaard är vi medvetna om att ta dessa utmaningar på stort allvar och se till att hållbara affärsprocesser är det som leder till vår tillväxt. Våra ansvarsfulla insatser är grundade i FN:s Global Compacts tio principer, som bygger på internationellt erkända principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljöskydd och korruption.

Det är av grundläggande högsta prioritet för oss att bygga långsiktiga affärsrelationer med våra leverantörer. Vi skapar unika och långvariga produkter i nära samarbete med våra leverantörer. Här är våra relationer avgörande för att ständigt förbättra och främja efterlevnaden av Becksöndergaards ansvar under företagets policy.


För Becksöndergaard handlar det om att bygga ett företag som är väl insatta i både bolagets påverkan och ansvar gentemot miljön, anställda, kunder och de som tillverkar våra produkter. Ansvaret handlar om proaktivt förändrade rutiner och tankesätt tillsammans, samt insyn hos våra leverantörer. Vi strävar efter att göra en positiv skillnad, inte bara för att bli bättre på vad vi gör, men för att bidra till hållbar utveckling.


Ansvarsfull produktion


Becksöndergaard äger inga fabriker. Vi väljer däremot våra leverantörer och produktionsländer noggrant och vi har ansvaret för att kontinuerligt tillhandahålla våra leverantörer CR-kompetenser om hur man främjar anständiga arbetsförhållanden för de personer som är involverade i produktionen av våra produkter.


Vi tror på att skapandet av nära relationer med våra leverantörer inte bara främjar ytterligare transparensen i vår affärskedja, men att det även stöder vår möjlighet att kommunicera och uppnå ömsesidig förståelse för vikten av att arbeta med mänskliga och arbetsrättsliga rättigheter. Därför är huvuddelen av vår produktion placerad hos ett fåtal huvudleverantörer som har arbetat med oss ​​i flera år.


Våra leverantörers produktionsanläggningar är baserade i Kina, Indien, Turkiet och Italien.

 


Ansvarsfull miljö

Vi anser att det bästa och mest effektiva sättet att uppnå långsiktiga resultat i arbetet att undvika skadliga kemikalier är att ge våra leverantörer ytterligare kunskaper och möjliggöra kapacitetsuppbyggnad inom detta område.


Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi aktivt med en lista över förbjudna och riskfulla kemikalier som alla måste underteckna och följa. Listan är baserad på EU:s kemiska regelverk REACH och uppdateras ofta med strängare förbud. Det proaktiva arbetet med kemikalier är validerat med tester från externa tredjeparter och ingår i vårt bedömningsarbete där vi tillsammans med våra leverantörer kan identifiera risker och områden att förbättra.


Ansvarsfullt djurskydd


Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi för att främja djurens välfärd och spårbarhet.


Vi accepterar inte:

  • Merinoull från får där mulesing har använts
  • Användning av djur som finns på CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) och IUCN-listan (International Union for Conservation of Nature) av hotade arter.

  • Användning av hudar från gårdar som ligger i områden där regnskogar har kapats för att skapa plats för gårdar.

  • Användning av garn av angoraull eller angoraullblandning.

Vidare använder vi bara skinn som är bi-produkt från livsmedelsindustrin för våra ålskinnsprodukter.


Ansvarsfullt material

Hos Becksöndergaard har vi en historia att i stor utsträckning arbeta med naturfibrer som bomull, silke och ull i våra halsdukprodukter. Silke och ull är slitstarka fibrer som produceras utan en stor andel kemikalier under råmaterialproduktionen.


För varje Becksöndergaard-samling producerar vi ett urval av alternativ gjorda i ekologiskt eller återvunnet material samt påsar i vegetabiliskt färgat läder.